Phiên bản Hệ thống 11.0

Thông tin về instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Theme Tracy
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận